VMX

4Q op VMx
Je kan 4Q ook terugvinden via VMx een onafhankelijk communicatieplatform dat gratis ten dienste gesteld wordt van de Vlaamse milieuactoren.
http://www.vmx.be/4q

EMIS

EMIS informatiesysteem
Het Energie en Milieu Informatie Systeem voor het Vlaamse Gewest. Per milieu onderwerp de wetgeving, vacatures, statistieken, discussie forum en links..
http://www.emis.vito.be/
Asbest

AsbestAsper bvba is erkend voor de analyse van asbest in materialen door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Asbest is een verzamelnaam voor een groep mineralen met heel wat interessante technische eigenschappen waardoor dit materiaal in meer dan 3000 verschillende producten gebruikt werd.  Deze "wondervezel" blijkt echter niet echt gezond. Van zodra asbestvezels vrijkomen en ingeademd kunnen worden, zijn ze schadelijk voor de gezondheid. Momenteel is het gebruik van asbest verboden. In het verleden werd echter veelvuldig beroep gedaan op dit technisch hoogwaardig materiaal.

De wetgeving verplicht elke werkgever (sinds 1 januari 1995) een asbestinventaris op te stellen.  Vermits het de werkgevers vaak ontbreekt aan tijd en/of voldoende kennis, is het aan te raden een beroep te doen op een deskundige.

Asper bvba beschikt over een ruime ervaring in het opstellen van inventarissen in het kader van normaal gebruik, renovatie of geplande sloop van gebouwen.

Asper bvba is daarnaast gespecialiseerd in de opvolging van asbestsaneringen als raadgever voor de bouwheer.  In die hoedanigheid behoren het opstellen van bestekteksten, het organiseren en beoordelen van offerteaanvragen, het uitvoeren van werfcontroles en de assistentie bij opleveringen tot ons dienstenpakket.