VMX

4Q op VMx
Je kan 4Q ook terugvinden via VMx een onafhankelijk communicatieplatform dat gratis ten dienste gesteld wordt van de Vlaamse milieuactoren.
http://www.vmx.be/4q

EMIS

EMIS informatiesysteem
Het Energie en Milieu Informatie Systeem voor het Vlaamse Gewest. Per milieu onderwerp de wetgeving, vacatures, statistieken, discussie forum en links..
http://www.emis.vito.be/
Milieu

MilieuOnafhankelijk en deskundig milieuadvies op maat.

Bij 4Q kan u terecht voor onafhankelijk en deskundig milieuadvies op maat van uw bedrijf. Op milieugebied bieden wij volgende diensten aan: milieuaudit, milieuvergunningsaanvragen, extern milieucoördinator, ondersteuning van de interne milieucoördinator, en milieuadvies op administratief, strategisch, juridisch, technisch en economisch vlak.

De milieuvergunning is een belangrijk instrument. Uw milieuvergunning up to date houden is geen sinecure. Enerzijds is er de continu wijzigende milieuwetgeving, en anderzijds staat ook uw bedrijf niet stil. Een regelmatige check-up van uw vergunningstoestand, en een aanpassing van de vergunning waar nodig, is geen overbodige luxe.

Om te voldoen aan de wetgeving moet u een aantal technische of administratieve verplichtingen nakomen:
bijvoorbeeld emissiemetingen op stoomketels, periodieke controles van opslagtanks en persluchtvaten, periodieke bodemonderzoeken, aangifte en optimalisatie van de heffing heffing op waterverontreiniging en grondwater, integraal milieujaarverslag, aangiftes in verband met verpakkingen, afvalstoffenregister, oplosmiddelenboekhouding, logboek koelmiddelen, register gevaarlijke producten,aanvragen gebruikscertificaat voor secundaire grondstoffen, erkenning overbrenger afvalstoffen, ... Wij brengen alle verplichtingen netjes in kaart en volgen ze systematisch op. Indien u al in aanvaring bent gekomen met bepaalde overheidsdiensten, treden wij bemiddelend op tussen beide partijen.

Bepaalde Klasse 1 - bedrijven dienen een milieucoördinator aan te stellen. 4Q kan instaan voor begeleiding van de interne milieucoördinator. Of wij kunnen ook fungeren als extern milieucoördinator. Door onze ruime praktische ervaring wordt dit gegarandeerd een kosteneffectieve oplossing met een grote meerwaarde voor uw bedrijf.