VMX

4Q op VMx
Je kan 4Q ook terugvinden via VMx een onafhankelijk communicatieplatform dat gratis ten dienste gesteld wordt van de Vlaamse milieuactoren.
http://www.vmx.be/4q

EMIS

EMIS informatiesysteem
Het Energie en Milieu Informatie Systeem voor het Vlaamse Gewest. Per milieu onderwerp de wetgeving, vacatures, statistieken, discussie forum en links..
http://www.emis.vito.be/
Ruimtelijke-ordening

Ruimtelijke-ordeningStedenbouwkundig advies en begeleiding Ruimtelijke planning

Voor de overheidssector: Voor overheden (zowel gemeenten en steden, als provincie) staan wij vooral in voor de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen (afk. RUP, voorheen gekend als BPA), stedenbouwkundige verordeningen, sectorale studies en begeleidend studiewerk.

Voor de particuliere sector: Voor de particuliere sector staan wij garant voor deskundig advies, met concrete doelen voor ogen. Doelen die de stedenbouwkundige en ruimtelijke probleemstelling voor bedrijven, instellingen en private personen aanbelangen.
Wij hebben uitgebreide ervaring in het verlenen van advies en begeleiding bij de opmaak van sectorale studies, aanvragen voor planologische attesten en de begeleiding van verschillende planprocessen.

Schakelfunctie:
Zowel bij dienstverlenende taken voor private partners als bij taken voor de overheden, verzorgt GEOMEX de essentiële schakel tussen de overheid en de particulier of ondernemer. Communicatie wordt door ons kantoor beschouwd als één van de belangrijkste ingrediënten bij duurzame ontwikkeling, dus ook bij het tot stand komen van stedenbouwkundige ontwikkelingen, ruimtelijke plannen, beslissingen en allerlei projecten