VMX

4Q op VMx
Je kan 4Q ook terugvinden via VMx een onafhankelijk communicatieplatform dat gratis ten dienste gesteld wordt van de Vlaamse milieuactoren.
http://www.vmx.be/4q

EMIS

EMIS informatiesysteem
Het Energie en Milieu Informatie Systeem voor het Vlaamse Gewest. Per milieu onderwerp de wetgeving, vacatures, statistieken, discussie forum en links..
http://www.emis.vito.be/
Taxatie

TaxatieAlgemene beginselen: Het bepalen van de waarde van onroerende goederen is een opdracht, die om diverse redenen gegeven wordt nl. de eigenaar of de koper van een onroerende goed, wenst te weten wat de waarde van zijn bezit of toekomstig bezit zou kunnen zijn; voor het bepalen van erfenisrechten; in opdracht van de overheid; voor financiële instellingen (banken en kredietmaatschappijen) tot het bekomen van hypotheken en leningen; voor verzekeringsmaatschappijen voor de af te sluiten verzekeringspolissen (brand, stormschade enz...) Schatten van onroerende goederen is geen exacte wetenschap doch wel een beredeneerde en gemotiveerde becijfering van de waarde. Het bepalen van een waarde is betrekkelijk afhankelijk van de appreciatie die de schatter geeft aan de factoren (toestand, ligging, oriëntatie, configuratie, comfort, enz...) die de waarde van een bepaalde eigendom (grond en/of constructie) bepalen.

Het blijkt dat gemiddeld tussen de 30 à 50 jaar, alle eigendommen en onroerende goederen herverkocht, vervreemd of overgedragen worden, zodat kan gesteld worden, dat alle onroerende goederen binnen de periode van 50 jaar minstens éénmaal van eigenaar veranderen, waardoor te allen tijde beroep zal gedaan moeten worden op deskundige inzake waardebepaling. Onze activiteit en dienstverlening:
In het kader van het bovengenoemde stellen wij hier een greep voor uit onze service en dienstverlening:
•particuliere schatting en advies bij de verkoop/aankoop van een onroerende goed of pand (woning, appartement, handelshuis, landhuis, hoeve, landbouwgebouw, stalling, loods, hangar, werkplaats, industrieel complex, grond eigendom, enz...);
•de schatting inzake verdeling, familiale geschillen, echt- scheidingen, ...;
• de schatting inzake onteigening of beslagname,...;
• de schatting voor de inbreng in een vennootschap, voor de waardering van aandelen;
• de schatting voor een bank of kredietinstelling in het kader van een hypothecaire lening, financiering of vastgoed leasing,...;
• de voorafgaande schatting in het kader van de aangifte van een nalatenschap;
• rentabiliteitsstudies inzake projectontwikkeling.
• de schatting van de huurwaarde
• de schatting als gerechtsdeskundige aangesteld door de Rechtbank of Hof inzake de hierboven genoemde disciplines;