VMX

4Q op VMx
Je kan 4Q ook terugvinden via VMx een onafhankelijk communicatieplatform dat gratis ten dienste gesteld wordt van de Vlaamse milieuactoren.
http://www.vmx.be/4q

EMIS

EMIS informatiesysteem
Het Energie en Milieu Informatie Systeem voor het Vlaamse Gewest. Per milieu onderwerp de wetgeving, vacatures, statistieken, discussie forum en links..
http://www.emis.vito.be/
Veiligheid

VeiligheidVeiligheidscoördinatie TMB

De bouwsector is één van de onveiligste sectoren. De Europese Unie keurde in 1992 een richtlijn goed om ongevallen te vermijden. In België werd deze richtlijn opgenomen in de Wet Welzijn door het K.B. van 25 jan.2001 - cfr. B.S. 07.02.2001. Volgens deze wet is elke bouwheer van een constructie die meer dan één aannemer vergt, verplicht een veiligheidscoördinator aan te stellen, zowel in de projectfase als tijdens de uitvoeringsfase. 4Q treedt op als partner bij de naleving van de Wet op deze Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen.

Door samen met uw architecten- en/of ingenieursbureau vanaf de start van het project een gestructureerd risicobeheersingsysteem uit te werken kan de samenwerking met 4Q een belangrijke economische meerwaarde voor uw project betekenen. Risicobeheer vanaf de planningsfase kan een aanzienlijke bijdrage leveren tot het slagen van het project binnen zijn financiële en tijdslimieten.

Bij 4Q kan men terecht voor veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking in alle niveaus. (Niveau A = Gebouw boven de € 2,5 mio., gevaarlijk en omvangrijk werk en groter dan 500m²; Niveau B = Gebouw onder de € 2,5 mio., gevaarlijk en omvangrijk werk en groter dan 500m²; Niveau C = Gebouw onder de € 25.000, geen gevaarlijk en omvangrijk werk en groter dan 500m²). Wij stellen hierbij een Veiligheids- en Gezondheidsplan op, maken een PostInterventieDossier (PID) en een CoördinatieDagboek (CD) en vullen deze aan tijdens het verloop van de werkzaamheden.

(V&G-plan) Ontwerp wordt opgesteld vóór de start van de werken en bevat alle omgevingsrisico\’s en architecturale risico's van uw specifieke werf.

(V&G-plan) Verwezenlijking, hierin bevinden zich alle documenten van de reeds gekende aannemers, hun (V&G-plan), risico-analyses en intentieverklaring.

(PID) Indien u een verbouwing of nieuwbouw gerealiseerd heeft na 2001 en u wenst deze te verkopen, dan zal de notaris dit document en de PV opvragen. Indien dit niet aanwezig is, moet de notaris de verkoop van het onroerend goed stopzetten.

(CD) Dit is een dagboek waarin alle verslagen van werfbezoeken met vaststellingen en opmerkingen worden opgenomen.

Contactgegevens:

Skill advice: Fochelstraat 74, 9280 Lebbeke - M: 0475/442.713 - E: jan.moens@skilladvice.be

Geomex: Kapelleroestraat 3, 8840 Staden - T: 051/70.25.75 - E: info@geomex.be

Artemis milieu: Meesterstraatje 1, 9750 Zingem - M: 0495/58.75.57 - E: jo.devos@artemis-milieu.be, vincent.lepere@artemis-milieu.be