VMX

4Q op VMx
Je kan 4Q ook terugvinden via VMx een onafhankelijk communicatieplatform dat gratis ten dienste gesteld wordt van de Vlaamse milieuactoren.
http://www.vmx.be/4q

EMIS

EMIS informatiesysteem
Het Energie en Milieu Informatie Systeem voor het Vlaamse Gewest. Per milieu onderwerp de wetgeving, vacatures, statistieken, discussie forum en links..
http://www.emis.vito.be/

Uitbreidingen en wijzigingen bij 4Q4Q is een multidisciplinair samenwerkingsverband van consultants die werkzaam zijn op het terrein van milieu, veiligheid, bodem, ruimtelijke ordening, energie en asbest. Het centrale aanspreekpunt voor deze samenwerking is Luc Vandekerkhove van THEA milieuadvies.

Daarnaast was de veiligheidspoot van 4Q aan uitbreiding toe. Aangezien er goede contacten waren met Eddy Blontrock van be-support werd hij gevraagd deze uitbreiding mee gestalte te geven. Ook met het adviesbureau Asper (asbestbeheersing en bodemonderzoek) zijn de contacten uitgemond in een samenwerking binnen 4Q.


Dit zijn de nieuwe leden binnen 4Q:
be-support
Brugsesteenweg 154A
8460 Oudenburg
T: 0498/244.194
E: info@be-support.be
W: www.be-support.be
Asper bvba
Industriepark-West 75
9100 Sint-Niklaas
T: 03/780.17.56
E: info@asperbvba.be
W: www.asperbvba.beVan Bodemsaneringsdecreet naar Bodemdecreet: overgangsmaatregelen m.b.t. periodieke onderzoeksplichtSinds 1995 regelt in Vlaanderen het zgn. Bodemsaneringsdecreet de verplichtingen en modaliteiten m.b.t. het uitvoeren van bodemonderzoeken en bodemsaneringen.

Na 10 jaar was het wettelijk kader aan vernieuwing toe, en werd in 2006 het "Bodemdecreet" in het leven geroepen.

Met het nieuwe Bodemdecreet, werd ook de zgn. "Vlarebo-lijst" vernieuwd en de daaraan gekoppelde data voor periodieke onderzoeksplicht.

Wijziging Vlarebo-lijst

Meer »


VLAAMSE CODEX RUIMTELIJKE ORDENING (AFK. V.C.R.O.)HISTORIEK VLAAMSE CODEX RUIMTELIJKE ORDENING

Wijzigingsdecreten:
Opgenomen in de officieus gecoördineerde Codex op deze site:
Decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen (B.S. 3/7/2009 - opheffing artikelen over opmaak rooilijnplannen)
Decreet van 18 december 2009 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2010 (B.S. 30/12/2009 - kleine wijziging rond inning van planbaten)
Decreet van 18 december 2009 houdende bepalingen tot begeleiding van de derde aanpassing van de begroting 2009 (B.S. 29/1/2010 - opheffing fonds minnelijke schikkingen)
Decreet van 16 juli 2010 houdende aanpassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 en van het decreet van 10 maart 2006 houdende decretale aanpassingen inzake ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed als gevolg van het bestuurlijk beleid (B.S. 9/8/2010 - reparatiedecreet)

http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/wetgeving/codex/codex.pdf

Meer »


Overzicht voorjaarsadministratie 2011Het voorjaar brengt op milieuvlak al onmiddellijk een aantal te vervullen verplichtingen met zich mee. Hierna vindt u een overzichtstabel van alle mogelijke taken die kunnen/moeten uitgevoerd worden op gebied van milieu in 2011.

Eerst willen we nog even de aandacht vestigen op enkele nieuwe aandachtspunten voor 2011:

Meer »